VANEWS

Liên lạcNhững thông tin liên lạc và bài viết xin gởi về địa chỉ hộp thư dưới đây:
foxyform.com


Hoặc gửi trực tiếp đến E-mail to: VANEWSvanganh.contact@gmail.com

Chúng tôi mong đón nhận được sự hỗ trợ của các bạn.

             Ban Điều Hành

        BBT - VANEWS

+ Ý kiến + 4 Ý kiến

Nặc danh
15:24 6 tháng 7, 2015

Tờ báo lá cải dẹp di

Nặc danh
15:27 6 tháng 7, 2015

Tờ báo mang tính chống đối đi ngược lại lợi ích của 100 triệu dân vn ( lá cải) ban biên tập là bọn du thủ du thực

Nặc danh
21:17 21 tháng 12, 2015

Continue on

Quang Teo
05:41 22 tháng 10, 2016

Thông tin chính xác kịp thời,lật mặt nạ bọn Diệt Chủng Cộng Sản Ba Đình

Đăng nhận xét

Subscribe me

Nhận tin qua Email

Chuyên Đề »

Điều 19.2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Cộng sản Việt Nam xin tham gia năm 1982:
  • “Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự lựa chọn của mình”.
  • (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)ce.)

BÁO CHÍ & BLOG

 
Top ↑ Copyright © 2011. Việt Mỹ News - All Rights Reserved
Back To Top ↑