VA NEWS

Thủ tướng và việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Việt Nam
Thủ tướng và việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Việt Nam

Liên tiếp trong 2 năm 2013 và 2014, Quốc hội Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức vụ d...

Đọc thêm »

22.11.14

Có bao nhiêu ông Trần Văn Truyền khác trong vỏ bọc liêm khiết?
Có bao nhiêu ông Trần Văn Truyền khác trong vỏ bọc liêm khiết?

Ông Trần Văn Truyền từng có những phát biểu hùng hồn về chống tham nhũng Kết luận của Ủy ban ...

Đọc thêm »

22.11.14
 
 
Top