VA NEWS

Đấu đá trước Đại hội XII: Nguyễn Sinh Hùng tấn công Nguyễn Tấn Dũng cho ghế Thủ tướng
Đấu đá trước Đại hội XII: Nguyễn Sinh Hùng tấn công Nguyễn Tấn Dũng cho ghế Thủ tướng

"... Ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư, đã cho biết ông Nguyễn Sinh Hùng đã đặt vấn đề v...

Đọc thêm »

20.10.14

Chuyện Hồng Kông, chuyện Việt Nam và “Núm Ruột ngàn dặm” ở hải ngoại
Chuyện Hồng Kông, chuyện Việt Nam và “Núm Ruột ngàn dặm” ở hải ngoại

 Từ chuyện Hồng Kông… Sau ngày Anh quốc trao trả Hồng Kông cho Trung cộng, người ta thường xu...

Đọc thêm »

20.10.14
 
 
Top