VANEWS
Tin Mới Cập Nhật

Giá Trị Tinh Thần Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa.

Đăng bởi Thùy Trâm vào Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016 | 26.10.16


Nền Cộng Hòa non trẻ của miền Nam Việt Nam đã chấm dứt vào 30 tháng 4 năm 1975, nhưng giá trị tinh thần cộng hòa vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Biểu tình phản đối Vua Bảo Đại ở Sài Gòn ngày 18/05/1955                 

Nhân kỷ niệm 60 ngày bản Hiến pháp Đệ Nhất Cộng Hòa ra đời ngày 26-10-1956 xin được ôn lại các giá trị có thể học hỏi từ tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa.

Hiến Pháp 1956

Ngày 26/10/1955 Thủ tướng Ngô Đình Diệm chính thức thông báo kết quả Trưng cầu Dân Ý truất phế Bảo Đại, thành lập Việt Nam Cộng hòa, với Hiến ước Tạm thời làm cơ sở pháp lý điều hành quốc gia.

Tháng 3/1956 một Quốc hội Lập hiến với 123 dân biểu được bầu. Đến tháng 7-1956 Quốc Hội bỏ phiếu thông qua bản Hiến Pháp. Ngày 26/10/1956 Hiến Pháp được Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm ban hành.

Tinh thần lập hiến và dân chủ chưa đủ

Ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, xuất hiện tại một hội chợ ở Sài Gòn năm 1957     

Chiếu điều 95 và 96 của bản Hiến pháp 1956, Quốc Hội Lập Hiến tự động trở thành Quốc Hội Lập Pháp và Quốc Trưởng Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa.
Lẽ ra hai điều này không nên có vì đã mâu thuẫn với Điều 2 là điều căn bản nhất của thể chế Cộng Hòa: “Chủ quyền thuộc về toàn dân”.

Nói cách khác Quốc Hội Lập Hiến đã tước quyền người dân bầu chọn một Quốc Hội Lập Pháp và một Tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa.

Điều 3 “Tổng thống lãnh đạo Quốc dân” mang xu hướng suy tôn chức danh Tổng thống. Điều 89 “Không thể sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều 1, 2, 3, 4, và điều này (89) của Hiến pháp.”, Nghĩa là Điều 3 được đặt ngang hàng và được bảo vệ tuyệt đối như Điều 2 “Chủ quyền thuộc về toàn dân”.

Nói cách khác quyền lực tuyệt đối đã được Hiến Pháp trao cho Tổng Thống do đó quyền dân chủ đã bị giới hạn trong Hiến Pháp Đệ Nhất Cộng Hòa.

Trong khi miền Nam đang bị cộng sản đe dọa lẽ ra vai trò của các đảng chính trị và của địa phương phải được đặt hàng đầu, Hiến pháp 1956 lại chỉ tập trung vào Trung ương không hề đề cập đến địa phương, thành phố, tỉnh, xã, thị xã… cũng không đề cập đến vai trò các đảng chính trị.

Thiên thứ 9, quy định việc sửa đổi Hiến pháp, với nhiều bước chặt chẽ. Chương này chỉ thuận lợi cho những chính trị gia đã tham gia guồng máy công quyền, nhưng lại giới hạn cơ hội của dân và của thành phần cấp tiến muốn thay đổi đất nước thông qua việc sửa đổi Hiến Pháp.

Tam Quyền Phân Nhiệm

Vai trò và nhiệm vụ của Tổng Thống, của Quốc Hội và của Thẩm phán được nêu rõ trong các Thiên (Chương) ba, bốn và năm của bản Hiến Pháp 1956.

Thiên thứ sáu dành cho Đặc biệt Pháp viện là một tòa án đặc biệt có thẩm quyền xét xử Tổng thống, Phó Tổng thống, Chánh án Tòa Phá án, và Chủ tịch Viện Bảo Hiến, trong trường hợp can tội phản quốc và các trọng tội.

Thiên thứ bảy về Hội đồng Kinh tế Quốc gia do Phó Tổng thống là Chủ tịch có nhiệm vụ trình bày sáng kiến và phát biểu ý kiến về các dự thảo, dự án kinh tế.

Thiên thứ tám về Viện Bảo Hiến nhằm phán quyết về tánh cách hợp hiến của các đạo luật, sắc luật, và quy tắc hành chánh.

Kinh Tế Tự Do

Chương hai nêu rõ việc Quốc gia (chính phủ) công nhận và bảo đảm tất cả các quyền tự do cá nhân.

Đặc biệt Điều 20: “Quốc gia công nhận và bảo đảm quyền tư hữu.” Cùng với việc khuyếch trương kinh tế tự do, chiếu theo điều 20 này chính phủ đã có những chính sách vô cùng tích cực.

Lấy thí dụ, chính phủ quy định các loại xe chuyên chở công cộng như xe taxi, xe lam, xe xích lô… cho nhập cảng xe mới và đem bán trả góp cho tài xế. Các loại xe này nhanh chóng trở thành những phương tiện di chuyển thông dụng nhất tại miền Nam.

Chương trình Người cày có ruộng, chính phủ mua lại ruộng đất của điền chủ đem bán lại cho tá điền qua phương cách trả góp.

Ngoài một số hoạt động công ích xã hội, như điện, nước, hàng không,… sinh hoạt kinh tế hoàn toàn tự do. Chính phủ không cạnh tranh với tư nhân. Chính phủ chỉ giữ vai trò khuyết trương kinh tế và bảo đảm tư nhân cạnh tranh một cách công bằng và hợp pháp.

Người bán bánh mỳ ở gần Chợ Lớn vào khoảng năm 1956                 

Ngay trong giáo dục Chương trình tư thục được chính phủ khuyến khích và nâng đỡ. Nhờ đó chia sẻ gánh nặng với chính phủ và đã đào tạo nhiều thế hệ thanh niên sẵn sàng đóng góp cho quốc gia dân tộc.

Chính phủ còn cho thành lập các khu kỹ nghệ như Thủ Đức, An Hòa, Nông Sơn, … nhiều nhà máy được xây dựng như nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy thủy điện Đa Nhim, nhà máy vải sợi Vinatexco Đà Nẵng, Vimytex Sài Gòn, Nhà máy thủy tinh, mỏ than Nông Sơn…

Các quốc gia khác sau khi giành được độc lập đều có khuynh hướng bảo vệ thị trường, chính phủ trực tiếp làm kinh tế, quốc hữu hóa công xưởng, đề ra các chính sách bảo vệ thị trường.

Trong khi miền Nam lại theo kinh tế tự do nên kinh tế và kỹ nghệ đã phát triển nhanh hơn các quốc gia trong vùng.

Hòa giải tranh chấp lao công

Thiên thứ bẩy về Hội đồng Kinh tế Quốc gia mà hội viên gồm các nghiệp đoàn và các ngành hoạt động kinh tế, các tổ chức hoạt động xã hội liên hệ với kinh tế và các nhà kinh tế học.
Chính phủ cũng đề ra chính sách dung hòa quyền lợi giữa chủ và thợ, giảm thiểu các tranh chấp lao công, khiến cho xã hội hài hòa cùng nhau phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Đây là một điểm son của của xã hội miền Nam, nhờ đó cộng sản không thể lợi dụng biến các cuộc biểu tình đình công đòi hỏi quyền lợi của giới thợ thuyền thành những cuộc biểu tình chính trị.

Tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc

Xe ba gác nối trung tâm Sài Gòn với Chợ Lớn, khoảng năm 1959                 

Trong lời mở đầu Hiến Pháp nêu rõ: “…dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng trước đấng Tạo hóa và trước nhân loại là xây dựng một nền văn minh và nhân bản bảo vệ phát triển con người toàn diện.”

Nhìn chung Hiến Pháp 1956 xây dựng trên tinh thần nhân bản, khai phóng và dân tộc, tinh thần này được tiếp tục duy trì trong Hiến Pháp 1967.

Hiến Pháp 1967

Sau đảo chánh 1-11-1963, miền Nam bị đẩy vào tình trạng khủng hoảng chính trị. Các chính phủ quân sự và dân sự liên tiếp được thành lập. Để có cơ sở pháp lý mỗi chính phủ đã ban hành Hiến Chương riêng.

Mãi đến tháng 9/1966, một Quốc Hội Lập Hiến gồm 117 Dân biểu được bầu ra. Một Ủy ban soạn thảo Hiến pháp được thành lập rút ưu khuyết điểm Hiến Pháp 1956, nghiên cứu và tham vấn nhiều bản Hiến pháp các quốc gia khác, đặc biệt là Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hiến Pháp 1967 tam quyền phân lập, dân chủ và phân quyền

Ngày 01/04/1967 Hiến Pháp 1967 được công bố theo đó nguyên tắc kiểm soát và đối trọng giữa các nhánh quyền lực được triệt để tuân thủ.

Lập pháp gồm lưỡng viện, hành pháp và tư pháp hoàn toàn độc lập. Vai trò và nhiệm vụ của lập pháp, của hành pháp và của tư pháp được nêu rõ trong các Chương ba, bốn và năm của bản Hiến Pháp.

Để tránh nguy cơ độc tài, Hiến pháp 1967 đặt ra chế độ Tổng thống với Lưỡng viện Quốc Hội và với chức vụ Thủ Tướng nhằm chia sẻ trách nhiệm và quyền hành của Tổng thống.

Đặc biệt, Chương 5 Điều 70 nêu rõ: “Nguyên tắc địa phương phân quyền được công nhận cho các tập thể địa phương có tư cách pháp nhân như: xã, tỉnh, thị xã và thủ đô.” Các Điều 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75 và 114 tạo cơ sở pháp lý cho các chính quyền địa phương.

Chương 6 về vai trò và nhiệm vụ của các Định Chế Đặc Biệt bao gồm Đặc Biệt Pháp Viện, Giám Sát Viện, Hội Đồng Quân Lực, Hội Đồng Văn Hóa Giáo Dục, Hội Đồng Kinh Tế Xã Hội, Hội Đồng các Sắc Tộc.

Vai trò chống tham nhũng của Giám Sát Viện được nêu rõ: “Thanh tra, kiểm soát và điều tra nhân viên các cơ quan công quyền và tư nhân đồng phạm hay tòng phạm về mọi hành vi tham nhũng, đầu cơ, hối mại quyền thế hoặc phương hại đến quyền lợi quốc gia.”

Chính Đảng và Đối Lập

Chương 7 về Chính Đảng và Đối Lập, nền Đệ Nhị Cộng Hòa khuyến khích việc tiến tới chế độ lưỡng đảng đối lập như sau:

Điều 99

1- Quốc Gia công nhận chánh đảng giữ vai trò thiết yếu trong chế độ dân chủ.
2- Chánh đảng được tự do thành lập và hoạt động theo các thể thức và điều kiện luật định.
Điều 100 - Quốc Gia khuyến khích việc tiến tới chế độ lưỡng đảng.
Điều 101 - Quốc Gia công nhận sự định chế hóa đối lập chính trị.
Điều 102- Một đạo luật sẽ ấn định quy chế chánh đảng và đối lập chính trị.

Sinh hoạt chính trị ở miền Nam cho đến 30-4-1975 đã chiụ nhiều ảnh hưởng chủ trương lưỡng đảng đối lập, các đảng Khối hay chính trị gia đã hình thành những liên kết đối lập về đường lối và chánh sách quốc gia.

Thêm vào đó để tránh tình trạng Quân Đội cấu kết với các đảng phái chính trị làm đảo chánh, Chương 2, Điều 23 cấm “Quân nhân tại ngũ không được sinh hoạt đảng phái”.

Hữu sản hóa nhân dân

Điểm mạnh nhất của mô hình Đệ Nhất Cộng Hòa là phát triển kinh tế tự do, điểm mạnh này đã được tiếp tục trong thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Về Công Nghiệp, Khu Kỷ Nghệ Biên Hòa là một thành tựu phát triển vào bậc nhất trong vùng Đông Nam Á. Mặc dù chiến tranh kinh tế và kỹ nghệ miền Nam vượt hẳn các quốc gia trong vùng.

Điểm đặc biệt của Hiến Pháp 1967 Điều 19 phần 2 “Quốc Gia chủ trương hữu sản hóa nhân dân” và Điều 22 “Quốc Gia chủ trương nâng cao đời sống nông dân và đặc biệt giúp đỡ nông dân có ruộng đất canh tác.” Sự thành công của chánh sách Người Cày Có Ruộng và Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp chính là nhờ các điều khoản nói trên.

Hiến pháp nhân bản, khai phóng và dân tộc

Thừa kế tinh thần Đệ Nhất Cộng Hòa, Hiến pháp 1967 lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm quốc sách. Điều 11 ghi rất rõ “Văn hóa giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách trên căn bản dân tộc, khoa học và nhân bản.”

Điều 2 phần 2 nêu rõ tinh thần cộng hòa “Quốc Gia chủ trương sự bình đẳng giữa các công dân không phân biệt nam nữ, tôn giáo, sắc tộc, đảng phái. Đồng bào thiểu số được đặc biệt nâng đỡ để theo kịp đà tiến bộ chung của dân tộc.”

Các điểm nổi bật

Nhìn chung Hiến pháp 1967 vừa ngắn gọn, rõ ràng, vừa nêu rõ chính phủ phải bảo đảm những quyền tự do căn bản, kể cả quyền đối lập chính trị. So với các quốc gia trong vùng Đông Nam Châu Á cùng thời, Hiến pháp 1967 chỉ rõ sự tiến bộ vượt bực của Việt Nam Cộng Hòa.

Còn so với thực tế Việt Nam Cộng Hòa có một số đặc điểm nổi bật như:

1. Các quyền tự do căn bản đã được chính phủ bảo đảm, đặt biệt là quyền tư hữu;
2. Xây dựng được một nền dân chủ tam quyền phân nhiệm, phân lập và phân quyền;
3. xây dựng thành công một nền văn hóa giáo dục, lấy nhân bản, khai phóng và dân tộc làm căn bản;
4. tôn giáo, văn học, văn nghệ, nghệ thuật phát triển;
5. báo chí tự do;
6. theo kinh tế thị trường tự do;
7. nhưng vẫn bảo đảm được công bằng xã hội và dân sinh như y tế đại chúng hay thực hiện luật Người Cày Có Ruộng;
8. một xã hội dân sự phát triển.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy các yếu tố trên là căn bản trong việc phát triển quốc gia. Nghĩa là nếu miền Nam không rơi vào tay cộng sản thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ không thể kém xa các quốc gia Đông Nam Châu Á như hiện nay. Nếu không nói là sẽ vượt trội hơn nước người.

Tinh thần lập hiến và thượng tôn pháp luật pháp thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó và sẽ được học hỏi kế thừa khi Việt Nam có tự do dân chủ.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
25-10-2016

* Bài của tác giả gửi đến VANEWS

Sài Gòn, ‘con bò sữa’ nuôi chế độ, bị vắt mạnh tay hơn


Sài Gòn luôn được cho là đầu tàu kinh tế cho cả nước Việt Nam. (Hình: Getty Images)

SÀI GÒN – Giới lãnh đạo chóp bu của thành phố Sài Gòn kêu rên rằng ngân sách của thành phố này đã bị cắt không những quá đáng mà lại “đột ngột” nên “trở tay không kịp.”

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, chủ tịch “hội đồng nhân dân” thành phố Sài Gòn được tờ Tuổi Trẻ hôm 23 tháng 10 thuật lời kêu ca về ngân sách của thành phố này bị trung ương siết cổ. Theo bà này nhà cầm quyền địa phương không biết phải phân bổ ngân sách 2017 như thế nào vì “thành phố đã cắt giảm chi tiêu rất nhiều, không còn chỗ để cắt giảm nữa.”

Thành phố Sài Gòn với dân số đông nhất trong số các thành phố lớn cả nước, nhiều khu kỹ nghệ và chế xuất, được coi như đầu tàu sản xuất kinh tế của cả nước. Trong khi rất nhiều tỉnh thu ngân sách không đủ chi nên nhà cầm quyền trung ương đã phải bơm thêm tiền để nuôi thì thành phố Sài Gòn là một con bò sữa bơm tiền nuôi chế độ.

Tuy nhiên, theo chủ trương của nhà cầm quyền trung ương CSVN, cho giai đoạn này và đến hết năm 2020, nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn chỉ được phép giữ lại 18% tổng số thu ngân sách, trong khi giai đoạn trước đó (2011-2015) được giữ lại 23% để chi dụng.

Vì bị siết quá đáng, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm kêu rằng thành phố “bị dồn mức quá khó” trong lúc “hạ tầng của thành phố hiện đang quá bức bối, với nguồn vốn yêu cầu phải đầu tư trên 500 ngàn tỉ đồng.”

Biểu đồ tỉ lệ ngân sách của Sài Gòn bị liên tục cắt giảm trong khi thành phố Hà Nội lại được tăng lên mãi. (Hình FB Vũ Thành Tự Anh)

Bà Tâm kêu là “nếu ngân sách giảm thì chỉ còn cắt giảm việc chi đầu tư phát triển, đầu tư vô hạ tầng, mà điều này để lại hệ lụy rất lớn, tác động nhiều chiều của xã hội.”

Thành phố “không thể nào mà chịu nổi. Giảm một cách đột ngột như vậy nền kinh tế trở tay không kịp,” bà Tâm được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời.

Không những vậy, bà Tâm còn dẫn nghị quyết của Bộ Chính Trị CSVN trong đó có nêu “từ năm 2015 sẽ tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Sài Gòn. Nghị quyết này ra đời khi thành phố đang được giữ lại 23% thu ngân sách. Do đó, theo bà Tâm việc giảm tiếp 5% số ngân sách được giữ lại là điều chưa phù hợp với tinh thần của nghị quyết.”

Nhận xét về lời kêu ca của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Tiến Sĩ Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia kinh tế đang giảng dạy trong chương trình Fulbright tại Sài Gòn cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhà cầm quyền trung ương Hà Nội lại siết Sài Gòn như thế.

The ông Vũ Thành Tự Anh, đó là “một quyết định sai lầm làm suy giảm tăng trưởng không chỉ của Sài Gòn mà còn của cả nước” bởi vì thành phố này là “đầu tàu kinh tế cả nước.” Thay vì giúp nó kéo cả đoàn tàu thì lại bị “thắt lưng buộc bụng.”

“Một chính phủ với sứ mệnh kiến tạo phát triển sẽ không thể để những điều này xảy ra với đô thị lớn nhất và đầu tầu kinh tế của mình.” Ông Vũ Thành Tự Anh viết trên trang Facebook cá nhân.

Ngày 13 tháng 2, 2016 tờ Tuổi Trẻ đưa tin, “Nhằm tạo điều kiện cho thành phố Sài Gòn phát triển, Bộ Tài Chính vừa công bố dự thảo nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính” đối với thành phố này. Theo đó “tới đây Sài Gòn sẽ được bổ sung một số cơ chế tài chính nhằm có thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển thành phố.” Không những vậy, nếu tăng thu cho ngân sách nhà nước thì “sẽ được thưởng” bằng các giữ lại thêm một số nữa thay vì trả hết về cho trung ương.

Theo đồ biểu ngân sách hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội do ông Vũ Thành Tự Anh dẫn chứng, trong khi thành phố bò sữa nuôi chế độ là Sài Gòn càng ngày càng bị vắt bạo tay hơn thì thành phố Hà Nội lại được ưu ái giữ lại một tỉ lệ thu ngân sách cho địa phương đến 42% suốt giai đoạn từ 2011 đến 2020. (TN)

Người Việt

Hàng trăm công an cưỡng chế khu nghĩa địa Giải Phướn ở Dương Nội


Sáng sớm ngày 25 tháng 10, hàng trăm công an, bộ đội tiến hành cưỡng chiếm khu nghĩa địa Giải Phướn ở Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Sáng sớm hôm nay, 25 tháng 10, hàng trăm công an, bộ đội tiến hành cưỡng chế khu nghĩa địa Giải Phướn ở Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đây là khu đất cuối cùng tại Dương Nội bị cưỡng chế. Biện pháp này bị dân chúng địa phương phản đối vì cho rằng lấy đất sản xuất của nông dân giao cho doanh nghiệp tư nhân làm dự án kinh tế; như thế là trái với qui định của luật pháp Việt Nam.

Anh Trịnh Bá Phương, một thanh niên đấu tranh giữ đất Dương Nội, cho Đài Á Châu Tự Do biết một số diễn biến cuộc cưỡng chế:

“Sáng nay vào lúc 6 giờ sáng lực lượng cưỡng chế kéo đến và đến 7 giờ sáng họ bắt đầu quây tôn. Số tôn này được chở bằng xe containers đến từ chiều hôm qua. Hôm nay lực lượng công an được huy động rất đông, và cả lực lượng côn đồ, đến khu vực cưỡng chế.

Khu cưỡng chế hôm nay là Nghĩa địa Giải Phướn, ở đây có những thi hài được chôn cất từ năm 1945. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2010, nghĩa địa từng bị ủi phá một lần; nhiều mộ bị bật nắp ván thiêng, xương cốt vương vãi ra khắp cánh đồng. Trong đợt cưỡng chế lần thứ hai hôm nay, họ cho xe ủi đào đất đổ tràn qua các ngôi mộ còn sót lại. 

Một số người dân Dương Nội có mặt từ lúc 5 giờ sáng, và khi lực lượng cưỡng chế đến đã ghì, bóp cổ ông Phạm Xuân Huynh và một số bà con khác rồi lôi kéo họ ra bên ngoài và quây tôn lại.”

Được biết khu nghĩa địa Giải Phướn ở Dương Nội nằm trong các dự án buôn bán bất động sản của chủ đầu tư là Công Ty Xuất Nhập Khẩu Hà Nội. Người dân địa phương phản đối giá cả đền bù rẻ mạt và các cuộc khiếu kiện kéo dài của bà con Dương Nội vẫn còn tiếp diễn.

Anh Trịnh Bá Phương trình bày kế hoạch tiếp tục khiếu kiện về đất đai của dân Dương Nội mà họ cho là bị thu hồi không đúng pháp luật:

“Bà con tiếp tục đấu tranh pháp lý, tiếp tục khiếu kiện yêu cầu các doanh nghiệp và những người liên quan trong việc tước đoạt đất đai của người dân phải trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân.

Mặt khác người dân Dương Nội sẽ vận động các đại sứ quán, các nước Phương Tây hỗ trợ trong việc chống cướp đất mà đã đẩy hằng triệu người dân Việt Nam trở thành thất nghiệp, nghèo đói do mất tư liệu sản xuất. Bà con cũng biết tòa quốc tế ICC cũng nhận đơn về các vụ chiếm đất phi pháp, nên bà con sẽ liên lạc với một số tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International … cũng như Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc để kiện chính phủ Việt Nam ra Tòa án Hình sự Quốc tế.”

Trong cuộc khiếu kiện về đất đai ở Dương Nội, một số người từng bị bắt và kết án tù; trong đó có bà Cấn Thị Thêu được biết đến về sự kiên quyết không chịu nhượng bộ.

Bà bị kết án lần thứ nhất 15 tháng vào tháng 11 năm 2014 và lần gần nhất vào tháng ngày 20 tháng 9 vừa qua tòa tuyên bà 20 tháng tù với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’.

RFA

Ông Đinh Thế Huynh muốn thăm dò những gì trong chuyến đi Mỹ


Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.Ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đang có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 23 tháng 10. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh diễn ra giữa lúc nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống mới vào đầu tháng 11 và Philippines, đồng minh lâu năm của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, gần đây đang cho thấy những dấu hiệu xích lại gần hơn với Trung Quốc và xa hơn với Mỹ.

Việt Hà: Xin ông cho biết chuyến thăm của ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ lần này vào giai đoạn này có ý nghĩa thế nào đối với hai nước?

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: Thứ nhất là trong một tháng nay có rất nhiều biến chuyển xảy ra ở Á châu, nó là mối quan tâm của cả hai nước. Điểm thứ hai nữa là sau đại hội 12, Việt Nam gửi lãnh đạo của họ đi khắp các nước để tiếp xúc thu thập tin tức để họ làm chính sách. Ông Huynh được cử đi sang Mỹ. Ông vừa sang Trung Quốc và rồi sang Mỹ. Đây là hai nước quan trọng nhất trong ngoại giao đu dây của Việt Nam cho nên thứ nhất là về vấn đề thời điểm, thứ hai là thăm dò. Chuyến đi của ông có ý nghĩa trong khung cảnh đó.

Việt Hà: Ông nói là nó có ý nghĩa thăm dò, vậy Việt Nam cần thăm dò cụ thể gì từ phía Mỹ?

  Đảng muốn được Mỹ coi trọng và đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh thêm cái việc mà cả ông Kerry, ông Obama đều nhắc là Mỹ tôn trọng chế độ chính trị của Việt Nam. - Gs. Nguyễn Mạnh Hùng
Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: Thứ nhất chuyến đi này ở bên Mỹ mời ông ấy đi. Lần trước ông Trọng đã đi rồi, đã giải quyết xong vấn đề thủ tục rồi. Việt Nam muốn đi để xác nhận lại là Mỹ cũng coi trọng việc đảng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chính sách, có khi còn quan trọng hơn cả làm chính sách, nên phải dành cho ông ấy những thủ tục cần thiết, xứng đáng tầm của ông ấy. Chuyện này ông Trọng đã làm được rồi thì bây giờ ông tiếp tục cái đó. Thứ nhất là xác định là đảng là lãnh đạo và đảng muốn được Mỹ coi trọng và đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh thêm cái việc mà cả ông Kerry, ông Obama đều nhắc là Mỹ tôn trọng chế độ chính trị của Việt Nam. Có thể ông đi để tìm hiểu thái độ của Mỹ đến những vấn đề mà Việt Nam quan tâm.

Thí dụ như quan hệ của Mỹ với ông Duterte (Philippines) ra sao, tương lai liên minh quân sự giữa Mỹ và Philippines ra sao vì nó rất quan trọng đối với Việt Nam. Trong cuộc bầu cử này ở Mỹ thì cả hai ứng cử viên đều chống TPP mà TPP theo lời ông thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu Viện trưởng Viện Chiến lược của Bộ Công An nói thì vấn đề TPP không chỉ là kinh tế mà nó còn có tầm chiến lược, và vấn đề chính trị nữa. Ông nói là để Việt Nam không bị phụ thuộc quá nhiều về kinh tế đối với Trung Quốc. Nếu TPP không làm được thì Việt Nam cũng hụt hứng nên ông ấy cũng phải thăm dò để làm chính sách. Về phía Mỹ thì cũng thấy là Việt Nam vừa có đại hội đảng và có một số lãnh đạo mới. Ông này có vai trò quan trọng, Mỹ muốn xem là ông ấy quan trọng đến mức độ nào, liệu ông ấy có được đảng tin để đưa ra những tín hiệu quan trọng với Mỹ hay không. Nó cũng là thăm dò thôi. Tôi nghĩ đây là một chuyến thăm dò. Ông ấy cũng mới mà nước Mỹ cũng chưa có lãnh đạo mới thành ra đây là cuộc trao đổi giữa hai bên, mỗi bên thăm dò những điểm mà mình quan tâm tới.

Việt Hà: Ông nói là ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ lần này có tính chất thăm dò nhưng nước Mỹ sắp tới sẽ có những thay đổi bởi vì cuộc bầu cử sắp diễn ra mà chúng ta chưa biết ứng cử viên đảng Cộng hòa hay ứng cử viên đảng Dân chủ sẽ thắng cử. Hai người này có chính sách hoàn toàn khác nhau. Theo ông thì điều này có gì tích cực hay không tốt cho Việt Nam vào giai đoạn hiện nay?

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: Tôi thấy những người nào nghiên cứu đều có thể tiên đoán kết quả bầu cử như thế nào rồi và hậu quả chính trị của nó thế nào rồi. Tôi nghĩ bên Việt Nam cũng có những người phân tích họ hiểu được tình hình thế nào. Tôi nghĩ ở Việt Nam đối với những người đã thông hiểu thì kết quả cuộc bầu cử cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên không chỉ Việt Nam mà cả Nhật bản và Singapore muốn 2 điều. Thứ nhất là làm thế nào để cứu vãn được TPP, nếu không có thì có phải là Mỹ không muốn can dự vào Á châu, tức là rút ra để cho Trung Quốc độc quyền hay không. Đó là điều mà mọi người ở Á châu đều hỏi. Thí dụ bà Clinton thắng thì câu hỏi là tương lai TPP ra sao? Thứ hai là cam kết của Mỹ ở Á châu như thế nào, họ có muốn nhường cho Trung Quốc hay không hay muốn chia với Trung Quốc hay muốn can dự. Đó là những câu hỏi mà các nước Á châu và Việt Nam đều quan tâm.

Việt Hà: Vấn đề nhân quyền trong chuyến đi này thì sao thưa ông?

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: Vấn đề nhân quyền thì Mỹ không thể nào không đặt ra được vì vấn đề chính trị của Mỹ như vậy. Nếu nói chuyện mà không đặt vấn đề nhân quyền thì lôi thôi lắm đối với ảnh hưởng của Mỹ. Cho nên vấn đề nhân quyền chắc chắn sẽ được đề cập. Đối với Mỹ thì gần đây chúng ta thấy một số vụ bắt bớ những người bất đồng chính kiến thì đây cũng là dịp để người Mỹ đặt vấn đề với ông Huynh để thử dò xem, không phải là tạo thêm căng thẳng, vì ông ấy là người rất thẩm quyền trong đảng. Họ dò xem là đảng nghĩ gì về vấn đề nhân quyền, đảng nghĩ gì về quyền của người lao động. Đây là quyền sẽ phải thi hành trong hiệp định TPP. Người ta sẽ thăm dò ông ấy xem đảng nghĩ gì về cái đó.

Việt Hà: Trước khi sang Mỹ thì ông Huynh cũng sang Trung Quốc, nhiều người phân tích ở Việt Nam nghĩ rằng đây là điều mà Việt Nam thường làm là phải báo cáo với Trung Quốc rồi mới sang Mỹ. Ông đánh giá thế nào về chuyến đi sang Trung Quốc trước rồi sang Mỹ của ông Huynh?

  Chính sách của Mỹ và chính sách của Philippines tạo ra những điều mới khiến những nước ở Á châu trong đó có Việt Nam phải nghĩ tới. - Gs. Nguyễn Mạnh Hùng
Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: Lối dó là lối thường làm của Việt Nam. Việt Nam muốn cân bằng lực lượng như tôi viết trong bài trên CSIS. Việt Nam là một nước nhỏ bên cạnh một nước lớn là Trung Quốc vốn có rất nhiều tham vọng. Vì vậy Việt Nam không có cách nào khác là phải hòa giải với Trung Quốc nhưng không đến mức độ để mất chủ quyền. Việt Nam một mặt thì hòa giải, một mặt phải tìm những đối trọng, gọi là cân bằng quyền lực mà người ta gọi là đu dây. Những đối trọng của  Việt Nam là Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Nhưng trong các nước đó thì đối trọng có giá trị và có thể tin tưởng nhất là Mỹ thôi. Khi ông đu dây thì ông không thể làm mất lòng Trung Quốc được. Nên bao giờ ông cũng sang Trung quốc trước rồi sang Mỹ hoặc sang Mỹ trước rồi về thăm Trung Quốc hay cả hai. Trường hợp ông Huynh làm cũng là đu dây như ngày xưa thôi, không có nghĩa là ông phải trình Trung Quốc trước.

Việt Hà
: Kể từ sau đại hội đảng đến nay, ông đánh giá chung thế nào về đường lối chính sách ngoại giao của đảng trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi quan hệ giữa Mỹ và Philippines có những căng thẳng.

Gs. Nguyễn Mạnh Hùng: Chính sách hiện tại của đảng là họ vẫn tiếp tục chính sách cũ là chính sách đi dây. Quan tâm nhất của họ là làm sao không làm mất lòng Trung Quốc nhưng không nhân nhượng đến mức làm mất chủ quyền, mất biển đảo, vấn đề biển đảo là vấn đề họ rất quan tâm. Một mặt họ phải củng cố sức mạnh phòng thủ của họ, mặt khác họ phải tranh thủ những sự ủng hộ của quốc tế với họ, đặc biệt là những nước trong ASEAN và các cường quốc. Gần đây chúng ta thấy là ASEAN đã bị yếu đi rất nhiều. Thứ nhất là chính sách của ông Duterte tạo ra tình hình bất ổn trong vùng, có những biến chuyển khó lường. Còn cái mạnh nhất là sự can thiệp của nước Mỹ thôi. Việc ông sang đây thì thứ nhất ông ấy phải thăm dò những chuyện đó, còn về chính sách ngoại giao thì tôi không thấy có gì thay đổi. Tuy nhiên chính sách ngoại giao sẽ phải thích ứng với những thay đổi mới. Ví dụ ông Duterte thực sự muốn ngả về Nga và đuổi Mỹ đi thì sẽ đặt ra nhiều vấn đề lắm. Nếu Mỹ còn muốn can dự thì vai trò của Việt Nam sẽ tăng lên. Nếu Mỹ yếu và Mỹ bỏ đi thì chính sách đu dây của Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Tất cả các nước ở Đông Nam Á cũng vậy, sự đu dây đó sẽ không thể thực hiện được nữa. Thành ra phải liệu cơm gắp mắm, phải thay đổi thôi. Chính sách của Mỹ và chính sách của Philippines tạo ra những điều mới khiến những nước ở Á châu trong đó có Việt Nam phải nghĩ tới

Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi bài phỏng vấn.

Việt  hà
RFA

Philippines đổi chính sách, đẩy ASEAN vào thế khó xử


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chào các binh sĩ trước khi lên đường thăm chính thức Nhật Bản, tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở ngoại ô thành phố Pasay, phía nam Manila, Philippines, 25/10/2016.

BANGKOK — Quyết định của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chia tay với Hoa Kỳ và xích lại gần hơn với Trung Quốc, đã tăng thêm những sự bất định trong các quan hệ giữa ASEAN với Hoa Kỳ và Trung Quốc, đồng thời gây thêm phức tạp cho các nỗ lực của Hiệp hội 10 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tìm cách đưa ra một lập trường đoàn kết về các vấn đề khu vực, kể cả tranh chấp Biển Đông.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày thành lập vào năm tới, khi mà Philippines sẽ nắm chức Chủ tịch luân phiên của khối, vốn đã bị chia rẽ về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và về vai trò chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực.

Trong một chuyến công du chính thức tới thăm Bắc Kinh mới đây, Tổng thống Duterte của Philippines loan báo “chia tay” với Mỹ, đối tác chiến lược lâu năm của mình để xoay sang Trung Quốc, thế nhưng ngay khi trở về nước, ông lại đính chính lập trường của ông như sau:

“Khi tôi nói tôi 'ly khai' với Mỹ, điều mà tôi thực sự muốn nói là một sự ly khai về mặt chính sách đối ngoại. Trong quá khứ cho tới khi tôi trở thành Tổng thống, chúng ta luôn luôn theo đuôi người Mỹ. Từ ‘ly khai’ mà tôi dùng có nghĩa là tách chính sách đối ngoại của Philippines ra. Nói cách khác, chính sách đó không cần phải theo đuôi chính sách đối ngoại của Mỹ.”

Nhà lãnh đạo Philippines giải thích thêm rằng ông không muốn cắt đứt quan hệ với Mỹ, ông nói cắt đứt quan hệ là một cách thức khác để làm như vậy.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã tìm cách trấn an cộng đồng quốc tế khi ông nói với Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á – Thái Bình Dương Danny Russell đang lưu viếng Philippines, rằng ông Duterte đã “rút lại” những bình luận của ông rồi.

Nhưng giới phân tích nói những sự bất định về những thay đổi chính sách của ông Duterte đã có những tác động rộng rãi trong nội bộ khối ASEAN.

Giáo sư Carl Thayer, một nhà phân tích các vấn đề quốc phòng thuộc Đại học New South Wales ở Australia, nhận định những tuyên bố đơn phương của ông Duterte có thể ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực ASEAN, vì ông Duterte không tham khảo trước với các nước thành viên khác của ASEAN. Giáo sư Thayer nói:

“Sự bất định trong khu vực vì những hành động đơn phương là vấn đề mà ông Duterte sẽ cần phải giải quyết, bởi vì sắp tới đây, vào đầu năm tới, Philippines sẽ nắm chức Chủ tịch luận phiên của ASEAN.”

Căng thẳng trong tranh chấp Biển Đông

Tuy nhiên, giáo sư Thayer nói rằng một kết quả tích cực trong chuyến đi thăm Trung Quốc của ông Duterte là xoa dịu những căng thẳng trong khu vực liên quan tới các vụ tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông. Cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đơn phương thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông. Tháng 7 năm nay, Toà Trọng tài Quốc tế ra phán quyết cho rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là bất hợp pháp. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết đó.

Giáo sư Thayer:

“Biển Đông không còn là một vấn đề nan giải như trong thời gian dẫn đến phán quyết của toà án trọng tài, cách xử lý của ông Duterte đã xoá đi phần nào mức độ gay gắt của vấn đề, đồng thời khuyến khích Trung Quốc nắm lấy sáng kiến ngoại giao của ông Duterte.”

Hậu quả lâu dài

Giáo sư Thayer nói một nước Trung Quốc ít hung hăng hơn trong khu vực sẽ được các nước thành viên ASEAN hoan nghênh. Nhưng ông Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc của Viện nghiên cứu các vấn đề An ninh và Quốc tế - gọi tắt là ISIS, nói thay đổi chính sách bất nhất của ông Duterte có thể có những hệ quả cho ASEAN về lâu về dài.

Giáo sư Thayer: “Sự thể này có thể có những hậu quả lâu dài cho ASEAN bởi vì Manila là một đồng minh đã ký hiệp định hỗ tương với Hoa Kỳ và Thái Lan là một đồng minh khác. Vậy là 2 đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á hiện đã thay đổi chính sách của họ tương đối, rời xa nước Mỹ. Tình huống này có thể đẩy các quan hệ Mỹ-Trung trong khu vực tới chỗ có những thay đổi đầy kịch tính.”

Ông Thitinan nói thêm rằng một nguy cơ khác là tương lai của chính sách Châu Á của Tổng thống Obama, xoay trục sang Châu Á, khiến Mỹ có thể điều chỉnh lại các chính sách đối với khu vực.

Hệ quả tức thời của ảnh hưởng đang tăng của Trung Quốc

Ông Thitinan nói những diễn biến hồi gần đây nêu bật ảnh hưởng đang tăng của Bắc Kinh đối với các nước Á châu như Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan:

“Điều đó có nghĩa là vào năm tới, ASEAN sẽ nằm trong quỹ đạo của Bắc Kinh hơn là trong quỹ đạo của Washington, và Washington sẽ phải cân nhắc nên làm gì trong dài hạn. Điều đó sẽ bất lợi cho ASEAN, bởi vì ASEAN muốn duy trì một thế cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh, không quá gần bên này hay bên kia.”

Các nỗ lực ngoại giao trong nội bộ ASEAN để đề ra một chính sách đoàn kết về Trung Quốc và cuộc tranh chấp Biển Đông đã bị cản trở do những cố gắng của Bắc Kinh nhằm cô lập hoá từng nước thành viên.

Sự ổn định của ASEAN bị lung lay?

Ashley Townsend, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sydney ở Australia, chỉ ra những khó khăn ngày càng phức tạp của ASEAN trong nỗ lực đề ra một lập trường chung cho các vấn đề như lắp đất xây đảo và vấn đề quân sự hoá Biển Đông. Ông Townsend nói:

“Những phát biểu của ông Duterte không chỉ là lời khoa trương, mà sự bất nhất trong hành động của ông giữa Mỹ và Trung Quốc đã đẩy các nước ASEAN khác vào thế khó, trong khi ASEAN đã quen với một đường hướng ổn định trong chính sách đối ngoại, để có thể xét đoán hướng đi của Philippines dưới quyền ông Duterte.”

Nhà nghiên cứu này cảnh giác rằng sự chia rẽ trong nội bộ về mặt chính sách đối ngoại vì những động thái của Philippines, sẽ đẩy ASEAN vào thế bất lực trong các vấn đề có tính cách chiến lược đối với khu vực liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông, hoặc vị thế của ASEAN trước Mỹ và Trung Quốc.

Một số nhà nghiên cứu khác, như Giáo sư Dennis Quilala của Đại học Philippines thì tỏ ra thận trọng, nhưng coi chính sách đối với Trung Quốc của ông Duterte là “phục vụ quyền lợi của Philippines” bằng cách xuống thang những căng thẳng khu vực.

Mặc dù vậy ông Quilala vẫn tỏ ra quan ngại về tác động có thể có của quyết định thay đổi chính sách của ông Duterte:

“Tôi thực sự lo sợ đây chỉ là thay đổi các ông chủ cũ bằng các ông chủ mới.”

26.10.2016

Ron Corben
VOA

Dự đoán tỉ lệ cử tri bầu cử sớm cao kỷ lục


Một cử tri đi bỏ phiếu sớm ở Chicago, Illinois, 14/10/2016.

WASHINGTON — Cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ vẫn diễn ra ráo riết mặc dù một số cử tri đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử 8 tháng 11. Bắt đầu từ thứ Hai 24 tháng 10, cử tri tại nhiều tiểu bang đã có thể bầu cử sớm bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, trong khi bỏ phiếu bằng thư bưu điện đã bắt đầu trước đó một thời gian tại một số tiểu bang. Ngoài việc bầu tổng thống, cử tri còn bầu chọn các giới chức cho chính quyền tiểu bang và địa phương trong cuộc tổng tuyển cử này. Thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA tường trình rằng tỉ lệ cử tri đi bầu sớm theo dự đoán sẽ cao kỷ lục.

Chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay là cuộc đua quyết liệt và dài nhất trong lịch sử cận đại Mỹ. Nhiều cử tri nôn nóng đi bỏ phiếu sớm để không phải lo nghĩ về sự chọn lựa của họ nữa.

Một cử tri quyết định đi bỏ phiếu sớm cho biết:

"Tôi đi bỏ phiếu trước theo sự chọn lựa của tôi, để trút gánh nặng áp lực và lo lắng, bởi vì tôi đã làm tất cả những gì có thể làm."

Một cử tri khác nói:

"Tôi rất nôn nóng, rất hồi hộp."

Có lẽ đó là lý do khiến nhiều cử tri đến xếp những hàng dài trước các phòng phiếu hôm thứ Hai. Nhiều cử tri ở thành phố Houston, bang Texas không ngờ lại có đông cử tri đi bầu sớm như vậy.

Một cử tri ở Houston cho biết:

"Biết đông như thế này, có lẽ tôi đã thức dậy sớm từ 5 giờ sáng."

Một cử tri khác nói:

"Theo tôi chắc sẽ có rất nhiều người đi bỏ phiếu hơn là chúng ta tưởng."

Nhưng ngay cả đã có nhiều cử tri xếp hàng đi bỏ phiếu rồi, cuộc đua tranh chính trị không hề giảm cường độ.

Bà Sheila Jacson Lee, một đại biểu Quốc hội của Ðảng Dân chủ, bày tỏ hy vọng một số người theo Ðảng Cộng hòa sẽ quay sang ủng hộ đảng của bà:

"Cuộc bầu cử này sẽ định đoạt số phận và hướng đi tương lai của nước Mỹ. Tôi thật tự hào về những phụ nữ đã dự tranh vào các chức thẩm phán và chưởng lý quận."

Texas là một bang theo truyền thống vẫn ngả về đảng Cộng hòa, nhưng lần này sự chênh lệch giữa ứng cử viên bên Cộng hòa và bên Dân chủ đã được giảm khoảng cách đến mức có người hy vọng là bà Hillary Clinton giành một chiến thắng lịch sử tại tiểu bang miền tây nam này.

Trong khi đó, ứng cử viên phó tổng thống Tim Kaine, người đứng phó trong liên danh với bà Clinton đã đến thăm các cử tri bỏ phiếu sớm ở bang Florida.

Ông nói: "Nếu chúng ta thắng ở bang Florida, cho phép tôi nói với quý vị điều này – thì mơ ước của chúng ta đã thành sự thật."


Ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump cũng hiểu rõ tầm quan trọng phải giành cho được bang chiến trường Florida. Nói chuyện với những người ủng hộ ông ở bang này hôm thứ Hai, ông Trump nói các cuộc thăm dò với kết quả ông thua bà Clinton là thông tin sai sự thật:

"Những cuộc thăm dò thiên vị nghiêng hẳn về phía đảng dân chủ như cuộc thăm dò giả hiệu của đài ABC - là hoàn toàn giả tạo. Theo các cuộc thăm dò có uy tín, những cuộc thăm dò thật sự chính xác trong nhiều năm qua, thì chúng ta đang dẫn trước hai điểm trên phạm vi toàn quốc."

Trong khi đó, bà Clinton đã thôi tập trung vào đối thủ Donald Trump, để tập trung vào việc vận động sự ủng hộ của cử tri cho các ứng cử viên Ðảng Dân chủ đang dự tranh để giành ghế ở Quốc hội, nơi mà Đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số.

25.10.2016

Zlatica Hoke
VOA

Sau Trung Quốc, ‘nhân vật số 2’ của Việt Nam đi Mỹ


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và ông Đinh Thế Huynh phát biểu trước các phóng viên ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/10.

Người được cho nhiều khả năng lên kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng tới thăm Hoa Kỳ, sau khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ hôm 23/10, ít ngày sau khi tới Trung Quốc.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry dự kiến sẽ đón tiếp, ăn trưa và trao đổi công việc với ông Huynh tại trụ sở của Bộ ngày 25/10.

Nhận định về chuyến đi mà báo chí trong nước chưa thấy loan tải, tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đặt tại Singapore, cho rằng chuyến thăm này “có hai ý nghĩa”.

Ông nói thêm:

“Thứ nhất, chuyến thăm Mỹ diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Huynh cho thấy một điều là Việt Nam có vẻ muốn duy trì một sự cân bằng nào đấy trong quan hệ với hai cường quốc. Điều này cũng thể hiện lại lập trường lâu nay của Việt Nam là muốn duy trì một sự cân bằng giữa hai bên. Đấy là chính sách Việt Nam muốn ưu tiên trong bối cảnh hiện nay. Cái thứ hai có thể xuất phát từ phía Hoa Kỳ, phía Trung Quốc. Cũng có nhiều đồn đoán cho rằng ông Đinh Thế Huynh có thể là một ứng cử viên cho chức Tổng bí thư Đảng trong tương lai, nên các đối tác của Việt Nam cũng muốn tranh thủ mời ông Huynh sang thăm và làm việc để xây dựng quan hệ và tìm hiểu thái độ, xu hướng chính sách của ông.

Năm ngày trước đó, ông Huynh có mặt ở Bắc Kinh, gặp gỡ với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong khi đón tiếp quan chức được coi là ‘nhân vật số 2’ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tập thúc giục Hà Nội “coi trọng đà tiến tích cực trong quan hệ song phương”, cũng như kêu gọi hai nước “tiếp tục tình bạn hữu, duy trì quan hệ song phương hiện thời, xử lý đúng đắn tranh chấp, và mở rộng hợp tác”.

Trả lời Hoàng Long của VOA Việt Ngữ, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cho rằng chuyến đi Mỹ của ông Huynh mang “tầm quan trọng chiến lược” trong bối cảnh Trung Quốc có những hành động “xâm lăng” đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, ông nhận xét thời điểm của chuyến thăm Mỹ cho thấy Việt Nam vẫn xem mối quan hệ của mình với Trung Quốc là quan trọng nhất:

“Ông Đinh Thế Huynh sang Trung Quốc chỉ trong mấy ngày mang tính chất xã giao nhiều hơn là thực chất, bởi vì những vấn đề quan trọng nhất như là quan hệ về quân sự, kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được bàn thảo tương đối kỹ qua chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc”.

Chưa rõ là ông Huynh sẽ thảo luận gì với các quan chức Mỹ, nhưng trong bối cảnh biển Đông chưa có lối thoát như hiện nay, theo các nhà quan sát, đây sẽ là vấn đề nằm cao trong nghị trình.

Còn trong lần ở Trung Quốc vài ngày trước, ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam này, theo VNA, lên tiếng đề nghị Trung Quốc “nỗ lực duy trì hoà bình, ổn định trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp”.

Trong một bài phân tích đăng trên trang web của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nơi từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam tới phát biểu, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhà nghiên cứu của Chương trình Đông Nam Á của trung tâm này, nhận định rằng chuyến thăm của ông Huynh có thể được nhìn nhận là một phần của “hành động đu dây giữa các cường quốc”.

Chuyên gia về quan hệ Việt – Mỹ này viết tiếp: “Việt Nam phải cân bằng giữa nhu cầu linh hoạt về mặt ngoại giao và nhu cầu không làm mất lòng Trung Quốc, và những chuyến thăm nước ngoài của những nhà lãnh đạo Việt Nam đều được tính toán vì mục đích đó”.

Trước khi thực hiện chuyến công du lịch sử sang Hoa Kỳ năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã sang Trung Quốc trước.

Cập nhật:

Trong tuyên bố về cuộc gặp trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ chiều 25/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông Huynh là người “tham gia sâu sát vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.

Ông Kerry nhắc lại chuyến thăm lịch sử Việt Nam của Tổng thống Barack Obama hồi tháng Năm, và cho biết đã “bắt đầu một số sáng kiến mới liên quan việc phản ứng trong tình thế khẩn cấp, hợp tác chống khủng bố cũng như khả năng thúc đẩy pháp quyền ở biển Đông”.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết rằng cả Hà Nội và Washington cũng trao đổi về các vấn đề khác như “nhân quyền, và tự do tổ chức công đoàn”.

Ngoài ra, ông Kerry nói đến chuyện đôi bên “cam kết thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương”.

Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, sau khi thăm Washington, ông Huynh sẽ tới New York và Boston.

Về phần mình, ông Đinh Thế Huynh cũng ngỏ lời cảm ơn tới ông Kerry về nỗ lự thúc đẩy quan hệ song phương Việt – Mỹ nhiều thập kỷ, và Việt Nam “luôn coi ông là một người bạn thân”.

Ngoài ra, ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực này còn nói rằng Ngoại trưởng Mỹ và Thượng nghị sĩ John McCain đã “ủng hộ việc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận đối với Việt Nam và đặt nền móng cho quá trình bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ, giúp thúc đẩy quan hệ tới mức hiện thời – với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua các khác biệt, tận dụng các điểm tương đồng và hướng tới tương lai mà lãnh đạo hai bên đã đồng thuận”.

Hoàng Long
VOA

Cứu trợ vùng lũ: nhà nước hay xã hội dân sự thắng?


MC Phan Anh tặng quà và nói chuyện với người dân vùng lũ ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê. Ảnh: báo NĐT

Trong chiến dịch cứu trợ các đồng bào vùng lũ lụt ở miền Trung vừa qua, có thể thấy một sự không cân sức trong lượng tiền cứu trợ đổ về khu vực nghèo khó nhất của Việt Nam từ chính phủ và xã hội dân sự.

Theo Đời Sống Pháp Luật, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã quyên góp được từ các cơ quan nhà nước trên 6 tỷ đồng cho nhân dân ở vùng lũ miền Trung trong đó văn phòng chính phủ đóng góp 360 triệu đồng và bộ Kế Hoạch Đầu Tư đóng góp 450 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này còn kém xa con số mà các tổ chức dân sự độc lập quyên góp được.

MC Phan Anh là một ví dụ điển hình khi anh nhận được sự đóng góp lên tới 16 tỷ đồng chỉ sau vài ngày kêu gọi quyên góp cho nạn nhân lũ lụt ở miền Trung. Theo VietNamNet đưa tin, MC Phan Anh của truyền hình Việt Nam có kế hoạch giúp 100 hộ dân trong vùng lũ nhưng với số tiền quyên góp ngoài mong đợi đã mở rộng quy mô hỗ trợ lên tới 4 xã, tương đương 4.000 hộ dân.

Không những chỉ quyên góp tiền, nhiều người trong số họ cũng như MC Phan Anh, đã đến tận vùng lũ để giúp đỡ bà con bị cô lập trong lũ. Sự tham gia của xã hội dân sự vào công tác cứu trợ nhân đạo, nhất là trong đợt lũ này, đang làm cho vai trò của họ trở nên quan trọng. VOA Việt Ngữ không thể tìm được con số thống kê tổng hợp số tiền do các tổ chức này quyên góp.

Nhà hoạt động xã hội Lã Việt Dũng là một trong những người kêu gọi quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung qua Facebook. Anh nói với VOA Việt Ngữ sau khi cùng một nhóm các nhà hoạt động đến vùng lũ lụt:

“Tôi thấy rằng thứ nhất là sự tham gia của xã hội dân sự cũng như những người dân bình thường, nhất là những người nổi tiếng có uy tín với việc cứu trợ đồng bào bị thiên tai là cực kỳ quan trọng. Bởi vì bây giờ chúng ta không thể dựa vào chính quyền – mà chính quyền họ làm thì người dân mới được cứu. Cái này cần cả toàn xã hội.”

Theo truyền thông trong nước, trận lụt giữa tháng 10 đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng và phá hủy cũng như nhấn chìm hàng nghìn căn nhà ở miền Trung. Quảng Bình và Hà Tĩnh là 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất.

Anh Dũng nói nạn tham nhũng và chậm chễ trong hoạt động cứu trợ của chính quyền là điều cho thấy sự cần thiết và quan trọng của sự tham gia của xã hội dân sự và người dân trong công tác cứu trợ:

“Cái việc mà khi mọi người tham gia vào và mọi người lại kêu gọi được nhiều hơn cả Mặt Trận Tổ Quốc thì đây là 1 điểm rất là mới – một điểm rất là phấn khởi về các hoạt động dân sự của Việt Nam.”

Với sự phổ biến rộng rãi của các trang mạng xã hội, nhiều tổ chức dân sự và nhất là các nghệ sỹ, nhà báo, doanh nhân đã kêu gọi quyên góp từ mọi tầng lớp trong xã hội trên khắp đất nước để ủng hộ tài chính cho những nạn nhân vùng lũ.

Vai trò của xã hội dân sự đã trở nên nổi bật ở Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau thảm họa cá chết ở miền Trung. Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức từ các trang mạng xã hội bởi các nhóm dân sự và họ đã đóng góp tiếng nói rất lớn để kêu gọi chính quyền xử lý việc công ty Formosa xả thải độc hại ra biển. Tuy nhiên, gần đây một tiến sĩ có tên tuổi của Việt Nam, Đoàn Hương, lại cho rằng mạng xã hội, nhất là Facebook, là “ảo” và 1 nửa số lượng người dùng là hạng “vô công rồi nghề.” Nhà hoạt động nhân quyền Dũng không đồng ý với quan điểm đó. Anh nói Facebook là một mạng xã hội hữu ích:

“Tôi nghĩ rằng đây không phải là mạng ảo mà đây thực sự là mạng thực – mạng rất là thực bởi vì ở đây toàn là những người thật việc thật và họ nói những việc rất trung thực và chính xác.”

Theo số liệu thống kê của Statista.com, số người dùng Facebook ở Việt Nam sẽ đạt gần 40 triệu vào năm 2018, tăng hơn 5 triệu so với năm nay. Với số lượng người dùng mạng xã hội ngày càng tăng ở Việt Nam, vai trò của tổ chức dân sự cũng trở nên quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Linh Đan
VOA

Subscribe me

Nhận tin qua Email

Chuyên Đề »

Điều 19.2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Cộng sản Việt Nam xin tham gia năm 1982:
  • “Mọi người có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng khác theo sự lựa chọn của mình”.
  • (Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)ce.)

 
Top ↑ Copyright © 2011. Việt Mỹ News - All Rights Reserved
Back To Top ↑