VA NEWS

 Điếu Cày: Quan hệ Mỹ Việt có thể giúp mang lại tự do cho nhiều nhà bất đồng chính kiến hơn
Điếu Cày: Quan hệ Mỹ Việt có thể giúp mang lại tự do cho nhiều nhà bất đồng chính kiến hơn

Điêu Cày Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Hải, một blogger Việt Nam vừa được gác lại án tù của mình, ch...

Đọc thêm »

31.10.14

'Quyền im lặng' là sự bảo đảm sinh mạng cho một con người
'Quyền im lặng' là sự bảo đảm sinh mạng cho một con người

“Thể hiện sự tiến bộ, một quyền mang tính nhân văn và đảm bảo, thực thi quyền con người”. Đó là quan...

Đọc thêm »

31.10.14
 
 
Top