VA NEWS

Nhà báo Anh: Bằng chứng đường 9 đoạn của TQ là vô căn cứ
Nhà báo Anh: Bằng chứng đường 9 đoạn của TQ là vô căn cứ

Nhà báo Anh Bill Hayton tại Washington DC, Mỹ. Ảnh minh họa chụp năm 2010. Nghe bài tường ...

Đọc thêm »

25.10.14
 
 
Top